Tenisový klub

Náš klub vznikl v roce 2006 (27.11.2006 až 03.05.2018 název SK TRÓJA PLZEŇ o.s.) a v květnu 2018 byl přejmenován, když se podařilo dokončit transformaci z původního tenisového oddílu, který byl do dubna 2018 začleněn do TJ Lokomotiva Plzeň.
Organizujeme sportovní činnost ve všech věkových kategoriích dětí a mládeže a to jak činnost závodní tak i rekreační. Minitenisté (do sedmi let) a babytenisté (do devíti let) ještě nejsou striktně rozděleni na závodní a rekreační a trénují pod systémem TŠ Loko Plzeň. Důležitá je zde především sportovní všestrannost. Od kategorie mladších žáků už se hráči dělí na registrované - závodní, kteří trénují v systému klubových tréninků s větším objemem i intenzitou a na hráče neregistrované - rekreační, kteří nadále trénují v systému tenisové školy. 
Zavodní hráči reprezentují náš klub nejen na turnajích jednotlivců, ale především v soutěži družstev.  Pravidelně sestavujeme týmy v každé mladežnické kategorii, všechna A-družstva hrají nejvyšší soutěže. Máme rovněž dvě družstva dospělých.
Následující tabulka ukazuje účast našich družstev a jejich umístění v soutěžích od roku 2018. Název soutěže lze rozkliknout a objeví se tabulka a všechny výsledky dané soutěže v daném roce. Umístění lze rozkliknout o objeví se soupiska a výsledky družstva v daném roce.
družstvo 2021 2020 2019 2018
minitenis "A" MZK 1. místo↑ MZK 1. místo↑ MZK 1. místo MZK 3. místo
minitenis "A" MČR 6. místo MČR 6. místo MČR 5. místo družstvo nepostoupilo
minitenis "B" MZK 7. místo MZK 6. místo MZK 3. místo MZK 5. ve sk.
babytenis "A" MZK 1. místo↑ MZK 2. místo MZK 2. ve sk. MZK 2. ve sk.
babytenis "A" MČR 7. místo družstvo nepostoupilo družstvo nepostoupilo družstvo nepostoupilo
babytenis "B" MZK 2. ve sk. MZK 2. ve sk. MZK 3. ve sk. nezúčastnilo se
babytenis "C" MZK 3. ve sk. MZK 6. ve sk. MZK 4. ve sk. nezúčastnilo se
babytenis "D" MZK 3. ve sk. MZK 3. ve sk. nezúčastnilo se nezúčastnilo se
ml. žactvo "A" Junior Tour 3. místo Junior Tour 3. místo Junior Tour 3. místo Junior Tour 4. místo
mladší žactvo "B" II. třída 1. místo III. třída 3. místo III. třída 3. místo nezúčastnilo se
mladší žactvo "C" II. třída 6. místo III. třída 1. místo nezúčastnilo se nezúčastnilo se
mladší žactvo "D" III. třída 4. místo nezúčastnilo se nezúčastnilo se nezúčastnilo se
starší žactvo "A" Junior Tour 3. místo Junior Tour 3. místo II. třída 1. místo II. třída 2. ve sk.
starší žactvo "B" II. třída 5. místo III. třída 2. místo nezúčastnilo se nezúčastnilo se
starší žactvo "C" III. třída 4. místo nezúčastnilo se nezúčastnilo se nezúčastnilo se
starší žactvo "D" III. třída 2. místo nezúčastnilo nse nezúčastnilo se nezúčastnilo se
dorost "A" Junior Tour 5. místo Junior Tour 6. místo II. třída 1. místo II. třída 6. ve sk.
dorost "B" II. třída 1. místo II. třída 6. místo nezúčastnilo se nezúčastnilo se
dorost "C" II. třída 6. místo nezúčastnilo se nezúčastnilo se nezúčastnilo se
dospělí "A" Divize 8. místo↓ Divize 4. místo II. liga 8. místo II. liga 4. místo
dospělí "B" Divize 4. místo Divize 5. místo Divize 5. místo Divize 6. místo

 1. místo = první místo v nižní soutěži, postup do vyšší soutěže; 8. místo = sestup do nižší soutěže; 3. místo = bronzové medaile v nejvšší soutěži, 2. místo = stříbrné medaile v nejvyšší soutěži, 1. místo